All.Can - importanța datelor în oncologie: diagnosticare precisă, tratament personalizat și îngrijire

All.Can- date în îngrijirea cancerului

All.Can: raportul analizează în special datele din registrele de evidență a cancerului, dosarele medicale și de sănătate electronice, datele genomice și datele privind sănătatea generate de pacienți.

All.Can. Se estimează că 30% din datele stocate la nivel mondial sunt date privind sănătatea. Datele privind sănătatea sunt definite ca fiind "orice date care descriu starea de sănătate a unei persoane, asistența medicală a acesteia sau orice lucru care afectează problemele de sănătate sau bolile pe care le poate avea. Acestea includ informațiile create de profesioniștii din domeniul sănătății și al asistenței medicale, precum și informațiile generate de pacienți, de la boli monitorizate prin intermediul aplicațiilor mobile și dispozitive inteligente, până la teste de screening și date nutriționale”.  În prezent, se generează un număr tot mai mare de date privind sănătatea, facilitate de noile tehnologii și de digitalizarea societăților noastre.

Rolul și importanța valorificării acestora au fost sintetizate în raportul „Valorificarea datelor pentru o mai bună îngrijire a cancerului” prezentat de All.Can International, organizație non profit ce reunește reprezentanți ai organizațiilor de pacienți, ai factorilor de decizie politică, profesioniști din sistemul de Sănătate, din cercetare și din industrie.

Există numeroase tipuri de date care joacă un rol în îngrijirea cancerului, iar raportul analizează în special datele din registrele de evidență a cancerului, dosarele medicale și de sănătate electronice, datele genomice și datele privind sănătatea generate de pacienți. Aceste date au demonstrat capacitatea de a stimula calitatea, inovarea și eficiența în domeniul îngrijirii cancerului.

Acest lucru aduce o valoare extraordinară pacienților prin diagnosticarea mai precisă, tratament personalizat și îngrijire ulterioară. De asemenea, ajută profesioniștii din domeniul sănătății să înțeleagă mai bine nevoile pacienților lor și să adapteze îngrijirea în consecință.  La nivel de sistem, colectarea de date la scară largă poate duce la îmbunătățirea îngrijirii și oferă informații despre care aspecte ale îngrijirii oferă cel mai mare impact asupra pacienților și asupra eficienței sistemului de sănătate. Raportul include, de asemenea, studii de caz care oferă exemple concrete despre modul în care datele au transformat îngrijirea cancerului, care pot fi aplicate și în alte părți.

De asemenea, raportul oferă factorilor de decizie, furnizorilor de servicii medicale, pacienților și factorilor de decizie o viziune de viitor a modului în care se asigură că datele de sănătate de înaltă calitate sunt colectate și utilizate în mod sistematic pentru a îmbunătăți rezultatele pentru pacienți de-a lungul întregului parcurs de îngrijire a cancerului. Recomandările se bazează pe o analiză structurată a literaturii de specialitate, 16 interviuri cu experți și consultarea cu All.Can International Data Working Group și un comitet consultativ extern. All.Can își propune să identifice modalități de optimizare a utilizării resurselor în tratamentul cancerului pentru a oferi pacienților îngrijiri de cea mai bună calitate - iar datele sunt esențiale pentru realizarea acestui obiectiv.

Proiectul “Împreună învingem cancerul” este realizat cu sprijinul

Proiectul este derulat de grupul de Oncologie din cadrul ARPIM și companiile membre ARPIM, alături de revista Politici de Sănătate
DISCLAIMER Medical: Informațiile de pe platformă sunt furnizate numai pentru informații generale. Nu trebuie privite ca un sfat medical și nu trebuie să reprezinte un înlocuitor al consultării profesionale cu un furnizor de asistență medicală calificat și familiarizat cu nevoile dumneavoastră medicale individuale.
Termeni și condițiiPolitica de confidențialitate
Toate drepturile rezervate - Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente