Legislație în România

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (republicată)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139

 

Hotărâre Nr. 1028 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naționale de sănătate 2014 - 2020 și a Planului de acțiuni pe perioada 2014 - 2020 pentru implementarea Strategiei naționale

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/163641

 

Hotărâre privind aprobarea programelor naționale de sănătate – document actualizat anual.

http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2020/03/HG-PNS-15.03.-2020-.pdf

 

Hotărâre Nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate – document actualizat trimestrial.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95556

 

Ordin pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate - document actualizat multianual

http://www.ms.ro/2020/10/21/ordin-pentru-aprobarea-protocoalelor-terapeutice-privind-prescrierea-medicamentelor-aferente-denumirilor-comune-internationale-prevazute-in-lista-cuprinzand-denumirile-comune-internationale-corespunza/

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE (CNAS)

Programul Național de Oncologie

http://www.cnas.ro/page/programul-national-de-oncologie.html

 

Pacienți eligibili

http://www.cnas.ro/page/numar-de-pacienti-eligibili.html

 

Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate – document actualizat anual.

http://www.cnas.ro/casgorj/media/postFiles/2020-06-02..01-04 2018%20Hot%C4%83r%C3%A2re%20140%202018.html

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA (ANMDMR)

Evaluare tehnologii medicale

https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/evaluare-tehnologii-medicale/rezultate-la-zi-evaluare-tehnologii-medicale

Proiectul “Împreună învingem cancerul” este realizat cu sprijinul

Proiectul este derulat de grupul de Oncologie din cadrul ARPIM și companiile membre ARPIM, alături de revista Politici de Sănătate
DISCLAIMER Medical: Informațiile de pe platformă sunt furnizate numai pentru informații generale. Nu trebuie privite ca un sfat medical și nu trebuie să reprezinte un înlocuitor al consultării profesionale cu un furnizor de asistență medicală calificat și familiarizat cu nevoile dumneavoastră medicale individuale.
Termeni și condițiiPolitica de confidențialitate
Toate drepturile rezervate - Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente