Vă rugăm să ne acordați câteva minute pentru completarea chestionarului destinat asociațiilor de pacienți.

Sondaj BECA: Impactul pandemiei de COVID-19 asupra îngrijirilor oncologice

sondaj BECA

Sondaj BECA (februarie-martie 2021): pandemia de COVID-19 a afectat și încă afectează pacienții, profesioniștii din domeniul sănătății și toate celelalte aspecte ale îngrijirii și cercetării în domeniul cancerului în Uniunea Europeană.

Sondaj BECA: Rezolvarea crizei de medicamente, echipamente și personal medical, creșterea colaborării transfrontaliere pentru programele și serviciile în domeniul cancerului, o abordare mai "holistică" a luptei împotriva cancerului, care să implice toate părțile interesate relevante- acestea sunt concluziile dezbaterii ”Impactul pandemiei COVID-19 asupra prevenirii cancerului, a serviciilor de sănătate, a pacienților și a cercetării în domeniul cancerului: Lecția unei crize de sănătate publică”, organizată de Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului (BECA) din cadrul Parlamentului European.

În timpul unui schimb de opinii cu părțile interesate, membrii BECA au identificat mesajele-cheie care au reieșit din consultarea publică desfășurată în perioada februarie-martie 2021, pentru a trage învățăminte din pandemia de COVID-19. Rezultatele sondajului subliniază necesitatea de a construi sisteme de sănătate mai rezistente și mai echitabile pentru pregătirea în caz de criză pe întreg teritoriul UE.  În plus, UE și statele sale membre trebuie să găsească modalități de a spori și de a îmbunătăți colaborarea transfrontalieră pentru programele de prevenire a cancerului și pentru alte servicii în domeniul cancerului. Acest lucru va contribui la combaterea inegalităților în materie de sănătate în cadrul statelor membre și între acestea, nu numai în ceea ce privește prevenirea cancerului, ci și în ceea ce privește depistarea, diagnosticarea și tratamentul. Un alt punct crucial identificat este necesitatea de a crește și de a consolida forța de muncă medicală specializată. În cele din urmă, este nevoie de un mecanism care să contribuie la prevenirea penuriei și la atenuarea întreruperilor în aprovizionarea cu medicamente esențiale în întreaga UE.

Un milion de pacienți cu cancer nediagnosticați

Potrivit unui studiu realizat de European Cancer Organisation, „ impactul COVID-19 asupra cancerului în Europa este o criză pe care o cunoaștem, dar sunt necesare în continuare date suplimentare pentru a determina răspunsul nostru”. Astfel, „clinicienii din Europa au consultat cu 1,5 milioane de pacienți cu cancer mai puțin în primul an al pandemiei, 100 de milioane de teste de depistare a cancerului nu au fost efectuate în Europa ca urmare a pandemiei, 1 milion de pacienți cu cancer din întreaga Europă ar putea fi nediagnosticați din cauza întârzierilor în efectuarea testelor de screening, a reducerii și întârzierilor în ceea ce privește trimiterile și a resurselor limitate de asistență medicală din cauza COVID-19.  De asemenea, în timpul pandemiei, 1 din 2 pacienți cu cancer din Europa nu a primit tratamentul chirurgical sau chimioterapeutic de care avea nevoie, iar 1 din 5 încă nu îl primește. Pandemia și-a pus amprenta asupra lucrătorilor din domeniul sănătății: 4 din 10 se simt epuizați și 3 din 10 prezintă semne de depresie clinică. Din cauza fricii de a se infecta cu COVID-19, pacienții sunt mai puțin predispuși să se prezinte la programările de screening și să meargă la spital pentru anumite tratamente împotriva cancerului.”

„Recomandările acestui sondaj vor fi incluse în raportul nostru final așteptat până la sfârșitul acestui an. Pandemia de COVID-19 a creat provocări uriașe pentru pacienții cu cancer în ceea ce privește accesul la îngrijire. Cu toate acestea, tratamentul cancerului nu poate aștepta - pentru acești pacienți, fiecare zi contează! Este misiunea comisiei noastre, împreună cu alți politicieni, cu comunitatea oncologică, cu organizațiile de sănătate publică și cu experții medicali, să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că pacienții cu cancer primesc tratamentul de care au nevoie, în orice moment. În acest context, salut călduros inițiativele la nivel european de abordare a provocărilor pandemiei, cum ar fi campania <<E timpul să acționăm>>, care urmează să fie lansată de European Cancer Organisation", a declarat  Bartosz Arłukowicz, președinte BECA.

„Pandemia de COVID-19 constituie un test de rezistență pentru sistemele noastre de sănătate, cu efecte negative disproporționate asupra îngrijirii oncologice și a pacienților. Avem nevoie de soluții digitale solide și de telemedicină pentru a putea monitoriza de la distanță pacienții cu cancer și de o comunicare clară între pacienți, profesioniștii din domeniul sănătății și autoritățile publice cu privire la măsurile de urgență în materie de sănătate publică”, a declarat  Véronique Trillet-Lenoir, raportor BECA.

Context

BECA a desfășurat un sondaj public online al părților interesate, în perioada februarie-martie 2021, pentru a obține o perspectivă asupra diferitelor moduri în care pandemia de COVID-19 a afectat și încă afectează pacienții, profesioniștii din domeniul sănătății și toate celelalte aspecte ale îngrijirii și cercetării în domeniul cancerului în Uniunea Europeană. Scopul acesteia a fost, în special, de a oferi un cadru pentru propuneri și recomandări pe termen scurt și pentru viitoarele crize de sănătate pentru a asigura continuitatea serviciilor, ținând cont, de asemenea, de Planul european de combatere a cancerului. Consultarea publică a generat contribuții din partea părților interesate din comunitatea oncologică și a organizațiilor de sănătate publică din întreaga Europă, reprezentând peste 360 de organizații.

Proiect realizat cu sprijinul

Proiectul este derulat de grupul de Oncologie din cadrul ARPIM și companiile membre ARPIM, alături de revista Politici de Sănătate
DISCLAIMER Medical: Informațiile de pe platformă sunt furnizate numai pentru informații generale. Nu trebuie privite ca un sfat medical și nu trebuie să reprezinte un înlocuitor al consultării profesionale cu un furnizor de asistență medicală calificat și familiarizat cu nevoile dumneavoastră medicale individuale.
Termeni și condițiiPolitica de confidențialitate
Toate drepturile rezervate - Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente