Ordine pentru oncologie medicală, chirurgie oncologică și radioterapie

Ministrul sănătății, prof. dr. Alexandru Rafila, a semnat ordinele pentru aprobarea componenței subcomisiilor de oncologie medicală și de chirurgie oncologică, dar și a Comisiei de radioterapie.

Potrivit Ordinului nr. 226/01.02.2023, din subcomisia de oncologie medicală fac parte: conf. dr. Michael Schenker (președinte), prof. dr. Cornelia Nițipir (vicepreședinte), dr. Daniela Zob (secretar) și următorii membri: prof. dr. Laura Mazilu, prof. dr. Șerban Negru, prof. dr. Tudor Ciuleanu, conf. dr. Dana Stănculeanu, conf. dr. Laurenția Galeș, șef. lucr. Dr. Mihai Vasile Marinca, șef. lucr. dr. Bogdan Gafton, șef lucr. dr. Andreea Nicoleta Șerbănică, dr. Cristina Ligia Cebotaru, dr. Iuliu Ion Ionaș, dr. Simona Cristina Angelescu.

Din subcomisia de chirurgie oncologică fac parte: prof. dr. Viorel Scripcariu (președinte), prof. dr. Patriciu Achimaș- Cadariu (vicepreședinte), șef lucr. dr. Iulian Radu (secretar) și următorii membri: prof. dr. Radu Mircea Neagoe, prof. dr. Cecil Sorin Minea, conf. dr. Octav Ginghină, conf. dr. Laurențiu Vasile Sima, conf. dr. Silviu Cristian Voinea, dr. Victor Ștefănescu, dr. Augustin Cătălin Dima.

Potrivit unui Ordin anterior (nr. 81/12.01.2023) comisia de oncologie a fost organizată în două subcomisii: cea de oncologie medicală și cea de chirurgie oncologică.

Ordinul 225/01.02.2023 stabilește și componența Comisiei de radioterapie: prof. đr. Gabriel Kacso (președinte), dr. Ștefănel Cornel Vlad (vicepreședinte), dr. Claudiu Lucian Hopîrtean (secretar). Membrii comisiei sunt: șef lucr. dr. Anca Munteanu, șef lucr. dr. Sorin Adalbert Dema, șef lucr. dr. Kadar Zoltan Szabolcs, asist. univ. dr. Radu Valeriu Toma, dr. Amalia Luminița Constantinescu, dr. Lucian Dragoș Bratu, dr. Anca Petrara Croitoru, dr. Daniela Laura Martin.

Atribuții

Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii sunt organisme consultative permanente care
furnizează expertiza necesară pe baza căreia Ministerul Sănătăţii coordonează, din punct de vedere ştiinţific, profesional şi metodologic, reţeaua de asistenţă medicală.

Subcomisiile de specialitate sunt organisme consultative constituite cu caracter temporar şi pe teme
specifice din domeniul de competenţă al comisiilor de specialitate.

Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate reprezintă succesiunea de lucrări personale sau participări
la grupurile de lucru în urma cărora este întocmită documentaţia prin care sunt propuse reglementări pentru condiţiile de desfăşurare a activităţii profesionale în domeniul de competenţă al comisiilor sau care fundamentează deciziile de politică strategică a Ministerului Sănătăţii (protocoale terapeutice, ghiduri de practică, studii de cercetare, curricula de pregătire, puncte de vedere de specialitate formulate în cadrul activităţii comisiilor etc.).

Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii:

a) elaborează protocoalele standardizate la nivel naţional sau adaptează conţinutul protocoalelor
internaţionale în domeniu, pe care le supune aprobării ministrului sănătăţii;
b) fundamentează deciziile ministrului sănătăţii cu privire la politicile, strategiile şi programele de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei din sfera de competenţă, în acord cu politicile publice din domeniul sănătăţii;
c) identifică şi propune ministrului sănătăţii priorităţile naţionale pe termen scurt, mediu şi lung,
corespunzător domeniului de specialitate din sfera de competenţă;
d) elaborează propuneri pentru pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;
e) elaborează propuneri pentru programe de sănătate preventive care se asigură în cadrul sistemului de
asigurări de sănătate sau de la bugetul de stat;
f) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi cu cele din cadrul universităţilor de medicină şi farmacie pentru elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea şi desfăşurarea activităţii de învăţământ postuniversitar;
g) colaborează cu societăţile ştiinţifice sau asociaţiile profesional-ştiinţifice în problemele majore ori de
interes naţional din sfera de competenţă;
h) evaluează, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, recomandările formulate de comisiile de specialitate
teritoriale pentru trimiterea la tratament medical în străinătate a unor categorii de bolnavi;
i) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii în vederea elaborării şi
transmiterii răspunsurilor la întrebările/interpelările parlamentarilor, precum şi a punctelor de vedere de specialitate asupra propunerilor legislative, cu impact în domeniul sănătăţii, cu respectarea termenelor legale în vigoare, în funcţie de obiectul de activitate specific al fiecărei comisii de specialitate;
j) emite puncte de vedere de specialitate în exercitarea atribuţiilor care îi revin, la solicitarea structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii;
k) stabileşte competenţele/atestatele incluse în pregătirea pentru specialitate;
l) alcătuieşte tematicile examenului de medic specialist şi medic primar şi bibliografiile aferente;
m) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de ministrul sănătăţii, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează;
n) coordonează activitatea subcomisiilor de specialitate pe care le are în structura sa

(2) În domeniul programelor naționale de sănătate, comisiile de specialitate colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru:

a) identificarea şi rezolvarea cu prioritate a problemelor de sănătate specifice domeniului de competenţă, în conformitate cu Strategia naţională de sănătate;
b) evaluarea nevoilor populaţiei, evidenţiate din date obiective;
c) asigurarea concordanţei programelor naţionale de sănătate cu politicile, strategiile şi recomandările
instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale în domeniu;
d) definirea structurii, obiectivelor, activităţilor, precum şi a oricăror altor condiţii şi termene necesare
implementării şi derulării programelor naţionale de sănătate;
e) elaborarea criteriilor de selecţie a unităţilor de specialitate prin care se implementează programele
naţionale de sănătate;
f) estimarea şi fundamentarea necesarului de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile cuprinse în programele naţionale de sănătate, precum şi cu politicile, strategiile şi recomandările instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale în domeniu;
g) stabilirea măsurilor necesare în vederea îmbunătăţirii modului de derulare a programelor naţionale de sănătate;
h) propunerea unităţilor de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate;
i) elaborarea de criterii, standarde şi metodologii pentru evaluarea impactului, oportunităţii şi eficienţei
programelor naţionale de sănătate;
j) analizarea modului de aplicare de personalul medical cu responsabilităţi în implementarea programelor naţionale de sănătate, a ghidurilor de practică medicală, protocoalelor de diagnostic şi a protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobate în condiţiile legii;
k) evaluarea privind implementarea şi desfăşurarea programelor naţionale pe domeniul de activitate specific.

Proiectul “Împreună învingem cancerul” este realizat cu sprijinul

Proiectul este derulat de grupul de Oncologie din cadrul ARPIM și companiile membre ARPIM, alături de revista Politici de Sănătate
DISCLAIMER Medical: Informațiile de pe platformă sunt furnizate numai pentru informații generale. Nu trebuie privite ca un sfat medical și nu trebuie să reprezinte un înlocuitor al consultării profesionale cu un furnizor de asistență medicală calificat și familiarizat cu nevoile dumneavoastră medicale individuale.
Termeni și condițiiPolitica de confidențialitate
Toate drepturile rezervate - Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente