Îmbunătățirea îngrijirii cancerului – mesaje cheie

Îngrijirea cancerului este un domeniu de îngrijire a sănătății care evoluează rapid. Progresul medical a demonstrat că un număr imens de noi tehnologii au fost introduse în prevenire,diagnostic și tratament. De asemenea, viitorul apropiat va continua această tendință, care are potențialul de a aduce o mare valoare pacienților. Cu toate acestea, accentul pe dezvoltarea de tratamente pentru grupuri mici de pacienți, necesitatea unor teste sporite pentru selectarea pacienților pentru tratament și necesitatea tratamentelor combinate pentru a obține, de asemenea, un rezultat optim crește semnificativ costurile per pacient tratat. Astfel, problemele legate de rentabilitate sunt cheia pentru accesul pacienților la aceste noi opțiuni de tratament în diferite sisteme de îngrijire a sănătății. Iată câteva mesaje cheie utile în procesul îmbunătățirii îngrijirii cancerului:

 • Cercetarea este fundamentală pentru a obține îmbunătățiri în îngrijirea cancerului. În ultimul deceniu, investițiile în cercetare și dezvoltare în cercetarea cancerului făcute de către industria farmaceutică au crescut mult mai rapid decât investițiile din surse non-profit publice și private. Cercetarea împotriva cancerului în Europa ar putea primi o atenție și o finanțare mai mari din surse publice în următorii ani.
 • Sistemele de îngrijire a sănătății trebuie să pună în balanță costurile legate de investițiile în diferite domenii de îngrijire a cancerului față de potențialele îmbunătățiri ale rezultatelor pacienților. Acest lucru va asigura că resursele sunt utilizate într-un mod rentabil și eficient.
 • Există o asociere pozitivă între cheltuielile de sănătate pentru îngrijirea cancerului și supraviețuirea, dar există variații ale eficienței în îngrijirea cancerului atât între țări, cât și în interiorul acestora. Acest lucru indică oportunități de îmbunătățire a eficienței și a rezultatelor în toate țările. Îmbunătățirea eficienței și a rezultatelor ar trebui să fie obiectivele centrale ale Planului de combatere a cancerului al UE.
 • Instrumentele importante pentru îmbunătățirea eficienței, pe care majoritatea țărilor europene le-au implementat până acum, sunt (i) un program național de combatere a cancerului și (ii) un registru la nivel național al cancerului, bazat pe populație. Cu toate acestea, majoritatea țărilor încă nu au imagini cuprinzătoare privind cheltuielile pentru îngrijirea sănătății pentru cancer, ceea ce ar permite studii care pot lega cheltuielile și rezultatele onținute.
 • Prevenirea primară și screening-ul sunt două domenii în care toate țările europene au încă mari oportunități de îmbunătățire a politicilor de reducere a incidenței și mortalității prin cancer. Măsurile stricte pentru controlul tutunului necesită adesea doar voință politică, dar nu bani publici. Programele de vaccinare împotriva HPV pentru fete și băieți sunt rentabile, dar nu sunt implementate pe deplin în multe țări. O utilizare rentabilă a resurselor pentru programele de screening necesită cheltuieli în ceea ce privește cancerul colorectal, de col uterin și de sân (în această ordine prioritară), în timp ce rentabilitatea screeningului cancerului de prostată și cancerului pulmonar nu este în prezent bine stabilită.
 • Accesul la medicamente pentru cancer este important pentru îmbunătățirea rezultatelor pacienților. Cu toate acestea, ponderea medicamentelor din cheltuielile totale de sănătate cheltuite pentru cancer a crescut. Creșterea cheltuielilor cu medicamentele a fost compensată până acum de scăderea cheltuielilor în alte domenii (internare și îngrijire ambulatorie), dar această posibilitate va fi epuizată în curând. În plus, imunoterapia a crescut nevoia de îngrijire internă și ambulatorie pentru gestionarea reacțiilor adverse.
 • O provocare cheie pentru accesul la medicamente noi este un compromis între acces timpuriu și dovezi privind valoarea pentru pacienți. Multe medicamente nu au dovezi de beneficii clinice suplimentare / valoare pentru pacienți (cum ar fi în ceea ce privește supraviețuirea generală) la momentul aprobării EMA. Trebuie să existe sisteme mai bune de monitorizare pentru a reduce incertitudinea în timp și pentru a împărți riscul între plătitori și producători. Acest lucru ar putea contribui la asigurarea accesului și utilizării mai rapide și mai egale a medicamentelor inovatoare care oferă cea mai mare valoare pacienților și sistemelor de îngrijire a sănătății și la condiționarea accesului la medicamente care nu s-au dovedit a fi eficiente din punct de vedere al costurilor de o monitorizare adecvată.
 • Utilizarea biosimilarelor și a medicamentelor generice este o altă modalitate importantă de a sprijini cheltuielile rentabile pentru medicamente. Economiile de costuri prin utilizarea acestora creează posibilități financiare pentru investiții în medicamente inovatoare și eficiente din punct de vedere al costurilor, care păreau anterior inaccesibile.
 • O altă provocare cheie pentru accesul la medicamente noi este de a echilibra rambursarea adecvată a valorii medicamentelor cu accesibilitatea. Accesibilitatea și rentabilitatea noilor medicamente continuă să scadă din cauza costurilor mai mari pe pacient tratat. O mare parte din pacienții cu cancer europeni, în special în Europa de Est, nu pot obține acces la medicamente eficiente din cauza prețurilor ridicate și a costurilor reduse care rezultă în sistemele lor de îngrijire a sănătății.
 • O provocare recentă pentru evaluarea și plata medicamentelor pentru cancer a apărut odată cu introducerea terapiilor cu celule CAR-T. Aceste terapii necesită doar un singur tratament și ar putea duce la vindecare la o mare parte din pacienți. Soluții fezabile pentru evaluare și plata (plăți de anuitate cuplate cu un acord bazat pe rezultate).
 • O altă provocare este prețul tratamentelor combinate. Valoarea unei combinații de medicamente este adesea mai mică decât suma valorii fiecărui component ca monoterapie. Aplicarea reducerilor simple riscă ca companiile să nu primească cota corespunzătoare din prețul total în raport cu valoarea tratamentului, care creează descurajări pentru inovația viitoare. O potențială soluție este în prezent testată în Suedia.
 • Prețul tratamentelor cu indicații multiple reprezintă o altă provocare. Aplicarea prețurilor pe bază de produs înseamnă că un medicament nu primește neapărat un preț în relație la valoarea pe care o oferă în diferite indicații. Soluția este trecerea la prețuri bazate pe indicații, pentru a stimula cercetarea și a crea stimulente adecvate pentru inovația viitoare. O astfel de modificare necesită acces la date mai bune. Factorii de decizie politică atât la nivel național, cât și la nivel european ar putea contribui la stimularea dezvoltării în această direcție, prin acțiuni legislative.

 

Sursa: https://www.efpia.eu/media/580501/comparator-report-on-cancer.pdf

Proiectul “Împreună învingem cancerul” este realizat cu sprijinul

Proiectul este derulat de grupul de Oncologie din cadrul ARPIM și companiile membre ARPIM, alături de revista Politici de Sănătate
DISCLAIMER Medical: Informațiile de pe platformă sunt furnizate numai pentru informații generale. Nu trebuie privite ca un sfat medical și nu trebuie să reprezinte un înlocuitor al consultării profesionale cu un furnizor de asistență medicală calificat și familiarizat cu nevoile dumneavoastră medicale individuale.
Termeni și condițiiPolitica de confidențialitate
Toate drepturile rezervate - Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente