Ansamblu medical nou la Institutul Clinic Fundeni

Ministerul Sănătății a postat în transparență decizională proiectul pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Relocare, dezvoltare și construire ansamblu medical nou Institutul Clinic Fundeni”.

Potrivit Notei de Fundamentare a proiectului, scopul realizării acestui obiectiv îl reprezintă  edificarea  unui ansamblu medical modern, care va asigura:

- îmbunătățirea condițiilor de tratament: o clădire nouă și modernă va permite Institutului Clinic Fundeni să ofere condiții mai bune de tratament pentru pacienți, săli de operație moderne, unități de terapie intensivă și facilități pentru intervențiile multidisciplinare și cele din domeniul transplantului. Spațiile adaptate și echipamentele de ultimă generație vor facilita desfășurarea procedurilor medicale complexe, multidisciplinare;

- creșterea capacității de tratare: cu o clădire nouă și extinsă, Institutul Clinic Fundeni își va mări capacitatea de tratare a pacienților în domeniul transplantului – transplant multi organ, transplant medular, terapii celulare etc.;

- îmbunătățirea confortului și calității vieții pacienților: o clădire nouă va oferi un mediu mai confortabil și mai prietenos pentru pacienți. Spațiile luminoase și aerisite, camerele confortabile și facilitățile adecvate pentru familii vor contribui la crearea unui mediu care să susțină recuperarea și bunăstarea pacienților în timpul tratamentului;

- dezvoltarea cercetării și inovației: o clădire nouă va oferi Institutului Clinic Fundeni facilități adecvate pentru cercetarea și dezvoltarea de noi terapii și tratamente pentru intervențiile multidisciplinare și cele din domeniul transplantului. Spațiile de laborator moderne, infrastructura IT avansată și colaborarea internațională vor sprijini progresul și vor consolida poziția instituției ca un centru de excelență în cercetare;

- se va îmbunătăți buna funcționare a departamentului administrativ, având astfel un spațiu adecvat pentru desfășurarea activităților educaționale, fără a perturba rutina personalului și a pacienților;

- performanța angajaților: prin construcția noii clădiri se vor asigura locuri de muncă moderne și de înaltă calitate, ICF va putea, de asemenea, să atragă și să păstreze talentele de top în diverse domenii, mai mulți rezidenți în medicină, cadre medicale, cercetători etc. Acest mediu de lucru îmbunătățit va duce la o satisfacție și o productivitate mai mare a angajaților, stimulând calitatea furnizării de servicii.

Realizarea proiectului va contribui la asigurarea accesului egal la asistență medicală, diagnostic, tratament de calitate și creșterea stării de bine a pacienților pentru peste 125.000 de persoane anual, prin construirea unei infrastructuri moderne atât din punct de vedere arhitectural, cât și al dotării cu echipamente  medicale, care va permite furnizarea de intervenții multidisciplinare cu adresabilitate mare, inclusiv transplant unui număr mai mare de pacienți). Peste 61% dintre pacienți vor proveni din celelalte regiuni ale țării, mai puțin dezvoltate.

De asemenea, implementarea proiectului va conduce implicit și la îndeplinirea altor obiective:

  • Creșterea capacității de diagnosticare timpurie a afecțiunilor oncologice;
  • Creșterea numărului de persoane vindecate;
  • Creșterea numărului de pacienți cu acces la tehnologii moderne de tratament;
  • Creșterea numărului locurilor de munca;
  • Dezvoltarea infrastructurii de interes public la nivel local.

Clădirea va dispune de toate instalațiile, dotările și utilitățile necesare desfășurării normale a activităților specifice unor centre de transplant, a unui centru de cercetare. Totodată, aparatura și echipamentele de înaltă performanță  care se vor achiziționa prin proiectul propus vor permite dezvoltarea unei infrastructuri moderne de sănătate cu posibilitatea de dezvoltare a proiectelor de cercetare. Prin proiectul propus se vor satisface exigențele impuse de legislația și standardele specifice în vigoare.

Prin realizarea obiectivului de investiții se va obține un ansamblu medical compus din corpurile A, B, C (Sp+D+P+6E+E tehnic), corp D  (D+P+2E+Et), corp E (Sp+D+P+2E+Et) și anexe tehnice (P) - centrală termică, stocator oxigen, depozit butelii oxigen, depozit CO2, cu o suprafață totală desfășurată de 100.127,20 mp. Suprafața construită este de 13.061,60 mp.  Ansamblul medical va fi construit în conformitate cu standardele și normativele medicale în vigoare cu  21 săli de operație, spații pentru spitalizare continuă, cabinete de consultație, spații  de  învățământ  și spații de cercetare, cu cele  mai  moderne  dotări în  scopul  asigurării  unui  act  medical  de  înaltă calitate.  În noul ansamblu vor fi amplasate cele trei centre de transplant (Centrul de Boli Digestive și Transplant Hepatic, Centrul de Uronefrologie și Transplant Renal, Centrul de Transplant Medular).   Durata de execuție este  de 36 luni.

Finanțarea investiției

Valoarea totală a investiției este de 2.651.777 mii lei. Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Sănătate, Prioritatea 7 „Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant”, Obiectiv de politică 4 „O Europa mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”, Obiectiv specific RSO4.5. „Asigurarea accesului egal la asistența medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate, (FEDR), de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Proiectul “Împreună învingem cancerul” este realizat cu sprijinul

Proiectul este derulat de grupul de Oncologie din cadrul ARPIM și companiile membre ARPIM, alături de revista Politici de Sănătate
DISCLAIMER Medical: Informațiile de pe platformă sunt furnizate numai pentru informații generale. Nu trebuie privite ca un sfat medical și nu trebuie să reprezinte un înlocuitor al consultării profesionale cu un furnizor de asistență medicală calificat și familiarizat cu nevoile dumneavoastră medicale individuale.
Termeni și condițiiPolitica de confidențialitate
Toate drepturile rezervate - Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente