12 recomandări pentru îngrijirea persoanelor cu cancer în mediul comunitar

Experții europeni au discutat modul în care drepturile pacienților oncologici la o îngrijire de calitate pot fi îndeplinite și asigurate printr-o utilizare mai completă a oportunităților de îngrijire în cadrul comunității.

Cel mai recent eveniment Community 365 privind nevoile de îngrijire a cancerului în mediul comunitar a reunit factori de decizie politică, avocați ai pacienților, experți în oncologie și profesioniști din domeniul asistenței medicale primare.

În recomandările de politică elaborate și discutate în cadrul reuniunii au reieșit douăsprezece teme principale:

 1. Trebuie încurajată o mai bună colectare de date privind rezultatele pentru persoanele diagnosticate cu cancer, cu o recidivă a cancerului sau cu cancer metastatic. Colectarea de date de calitate și transformarea acestora în informații despre cancer, aplicând lecțiile învățate din pandemia Covid-19, este esențială. Acest lucru include asigurarea faptului că registrele de cancer din Europa sunt reorientate pentru a colecta date standardizate despre recurența și metastazele cancerului în viitor.
 2. Nevoile nesatisfăcute ale celor care trăiesc cu cancer includ necesitatea unei mai bune coordonări a îngrijirii și a unui sprijin pentru efectele psihologice și emoționale asociate cu cancerul.
 3. Codul european de practică în materie de cancer, inclusiv dreptul de reintegrare în societate, trebuie pus în aplicare în întreaga Europă, în special dreptul de a se întoarce la locul de muncă. Acest lucru ar trebui realizat cu sprijinul legislației suplimentare, după caz.
 4. Profesioniștii din domeniul asistenței medicale primare trebuie sprijiniți pentru a juca un rol mai important în îngrijirea pacienților oncologici.
 5. Îngrijirea cancerului în comunitățile insuficient deservite trebuie îmbunătățită prin diversificarea abordărilor tradiționale de tratament și îngrijire, precum și prin utilizarea accelerată a informațiilor standardizate și a accesului la tehnologii digitale inovatoare.
 6. Rezultatele electronice raportate de pacienți (ePRO) trebuie utilizate pentru a evalua și a răspunde nevoilor pacienților bolnavi de cancer, de preferință ca parte a îngrijirii de rutină, în cadrul comunității.
 7. În spitalele ambulatorii trebuie să se planifice și să se integreze cu atenție tehnologiile digitale în domeniul sănătății pentru a se evita fragmentarea datelor, a se reduce inegalitățile și a se evita obstacolele în calea implementării.
 8. Sistemele de sănătate trebuie să investească în infrastructura și competențele digitale pentru a îmbunătăți siguranța pacienților și eficiența sistemului de sănătate, pentru a reduce sarcina administrativă a profesioniștilor din domeniul sănătății și, astfel, pentru a crește interacțiunea directă.
 9. Pentru a sprijini o îngrijire sigură și eficientă a cancerului în cadrul comunității, trebuie să se pună la dispoziție o evidență digitală, progresivă și accesibilă, centrată pe pacient, integrată într-un program național de control al cancerului (sau într-un alt sistem național similar).
 10. Trebuie facilitată colaborarea între factorii de decizie politică la nivel național și la nivelul UE pentru a se asigura că sistemele de date medicale locale, regionale și naționale sunt interoperabile și pentru a se asigura că profesioniștii din domeniul sănătății din cadrul comunității au acces adecvat pentru a oferi o îngrijire eficientă a cancerului în comunitate.
 11. Instrumentele de politici la nivel înalt, cum ar fi Planul european de combatere a cancerului, Misiunea UE de cercetare în domeniul cancerului și Spațiul european de date privind sănătatea, trebuie exploatate pentru a oferi oportunități de consolidare a Uniunii Europene a Sănătății, inclusiv în ceea ce privește îngrijirea cancerului în cadrul comunității.
 12. În cadrul sistemelor de sănătate trebuie să se asigure o conducere clinică largă și la nivel înalt pentru digitalizarea serviciilor și practicilor de sănătate, inclusiv în diferite sectoare de îngrijire.

„Pe măsură ce ieșim, în sfârșit, din perioada cea mai grea a pandemiei COVID-19, este esențial ca sistemele de sănătate să învețe pe deplin lecțiile din pandemie. Acest lucru include modul în care putem sprijini mai multe îngrijiri pentru cancer pentru a fi furnizate în mod eficient în cadrul comunității. Raportul nostru de acțiune oferă recomandări cheie în acest sens, inclusiv o mai bună coordonare a îngrijirii între sectoare, cu adoptarea de soluții digitale, și o mai bună captare și înțelegere a rezultatelor tratamentului și a altor provocări cu care se confruntă pacienții cu cancer în timpul vieții lor de zi cu zi”, a declarat Kathy Oliver, copreședinte al Comitetului consultativ al pacienților European Cancer Organisation (ECO) și copreședinte al Community 365.

„Tratamentul cancerului ar trebui să fie oferit acolo unde pacienții preferă să fie, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Mulți pacienți preferă să se afle în propria comunitate, în propria casă, decât într-un spital sau într-un centru de îngrijire. Prin urmare, ar trebui să consolidăm cât mai mult posibil opțiunile pentru furnizarea de îngrijire în comunitate”, a afirmat și Mirjam Crul, membru al Consiliului ECO și copreședinte al Community 365.

Raportul ”Cancer Care Needs in the Community Setting” este disponibil AICI.

Proiectul “Împreună învingem cancerul” este realizat cu sprijinul

Proiectul este derulat de grupul de Oncologie din cadrul ARPIM și companiile membre ARPIM, alături de revista Politici de Sănătate
DISCLAIMER Medical: Informațiile de pe platformă sunt furnizate numai pentru informații generale. Nu trebuie privite ca un sfat medical și nu trebuie să reprezinte un înlocuitor al consultării profesionale cu un furnizor de asistență medicală calificat și familiarizat cu nevoile dumneavoastră medicale individuale.
Termeni și condițiiPolitica de confidențialitate
Toate drepturile rezervate - Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente